Pakketten worden over het algemeen binnen maximaal 4 werkdagen na ontvangst van de betaling verzonden via BPOST met tracking en drop-off zonder handtekening. 
Als u de voorkeur geeft aan levering via een andere leveringsdienst worden extra kosten in rekening gebracht, dus neem contact met ons op indien je deze methode kiest. 
Welke verzendmethode je ook kiest, wij geven een link om jouw pakket online te volgen.

Verzendingskosten

Verzendingskosten zijn inclusief behandelings- en verpakkingskosten en verzendkosten. De behandelingskosten zijn vast, terwijl de transportkosten variëren afhankelijk van het totale gewicht van de zending. Wij raden jou aan jouw artikelen in één bestelling te groeperen. Wij kunnen twee afzonderlijke bestellingen niet groeperen, en de verzendkosten zullen voor elk van hen gelden. Jouw pakket wordt verzonden op eigen risico, maar er wordt speciale zorg besteed aan de bescherming van de goederen. De dozen zijn ruim bemeten en jouw artikelen worden goed beschermd.

Leveringstermijn

De leveringstermijnen door de gekozen leveringsdienst zijn slechts bij benadering opgegeven. Omstandigheden als brand, staking, lock out, ontploffingen, overstromingen, slecht weer, machinebreuk, schaarste aan drijfkracht, aan grondstoffen, aan brandstof, aan materieel, aan werkkrachten of aan transportmiddelen, ongevallen, …, alsmede alle omstandigheden die de uitvoering van een overeenkomst vertragen, hetzij bij ons, hetzij bij onze leveranciers of onderaannemers, worden in ieder geval beschouwd als overmacht wanneer zij de levering bemoeilijken of vertragen en verlenen ons het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigd te beschouwen of de uitvoering ervan op te schorten, dit alles zonder dat enige schadevergoeding door de klant kan gevorderd worden.
Geen enkele order kan wegens het verstrijken van de leveringstermijn eenzijdig door de besteller worden ontbonden of verbroken. Vertraging in levering geeft geen recht op schadevergoeding. Wijzigingen in de bestelling betekenen automatisch dat de initieel vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

Verantwoordelijkheid

In geval van verkoop, worden de goederen in ontvangst genomen en aanvaard in onze magazijnen, voor hun vertrek. Alle bestelde goederen en materialen worden altijd vervoerd op risico en gevaar van de klant, zelfs wanneer overeengekomen is dat wij instaan voor het vervoer. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de klant.